6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Teknik İstif Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Teknik İstif”) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından iletilen aydınlatma metni ile veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veri kategorileri, kişisel veri işleme amaçları, veri aktarım alıcı grupları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri ile sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur. Bu kapsamda daha detaylı bilgilere “www.kastas.com” adresinde yer alan kişisel veri saklama ve imha politikası ile VERBİS sistemindeki kayıtlardan da ulaşabileceğim belirtilmiştir.

Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte; ürün-hizmet tanıtımı, hediye, indirim, yeni imkan ve özel teklifler, duyuru, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri ile etkinler ve özel gün kutlamaları için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca şahsımla iletişime geçilebilmesi ve tarafıma bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad, soy ad, e-mail adresi, telefon numarası, şirket adı, ülke, şehir, adres” bilgilerimin işlenmesine; bu verilerimin sözleşme ilişkisinde olunan sms ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, vd.), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme, Adli Sicil Kaydındaki Suç Tarihi, Adli Sicil Kaydındaki Uygulanan Ceza Maddeleri, Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı Bilgisi, Adli Sicil Kayıt Numarası, vd.), Sağlık Bilgileri (Kan Grubu)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Fotoğraf), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme, Adli Sicil Kaydındaki Suç Tarihi, Adli Sicil Kaydındaki Uygulanan Ceza Maddeleri, Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı Bilgisi, Adli Sicil Kayıt Numarası, vd.), Sağlık Bilgileri (Kan Grubu, Konjenital / Kronik Hastalık, Fiziki Muayene Sonucu, vd.), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Güvenlik Kamerası Kaydı)

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

kimlik (cinsiyet), iletişim (telefon numarası (mobil)), mesleki deneyim (kurumda çalışmaya başladığı tarih), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi), sağlık bilgileri (kan grubu, konjenital / kronik hastalık, alkol alma, bağışıklama, fiziki muayene sonucu, vd.), beden ölçüsü (ayakkabı numarası vb)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla

Kimlik (ad, soyad)

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.

../../20..

Adınız Soyadınız

İmzanız