Gizlilik ve Güvenlik Politikası

1) KAPSAM

Teknik İstif Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Teknik İstif”, “Biz”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir yöntemle kişisel verisini işlediğimiz tüm gerçek kişilerle ilgili kişisel verilerin korunmasına ve Kanun’da yer alan yükümlülüklerimizin eksiksiz yerine getirilmesine büyük önem veriyoruz

Tarafımızca www.teknikistif.com (“Web Sitesi”) kullanılması için Web Sitesi Kullanıcılarının (“Kullanıcı”) bazı kişisel verileri toplanabilir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikasında; (“Politika”) Teknik İstif tarafından ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara yer verilmiş olup, bu açıklamalar Teknik İstif çalışanlarını, iş ilişkisi içinde olunan tedarikçileri ve müşterileri, ziyaretçileri ve Teknik İstif’in kişisel veri işleme faaliyetinde yer alan tüm gerçek kişileri kapsar.

Politikamız zaman zaman tarafımızca güncellenebilir ve tüm değişiklikler Web Sitesinde ilan edilir. Yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz yeni güncellenen Gizlilik ve Güvenlik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Web sitemizi sadece incelemek ve ziyaret etmek için kaydolmanıza ve tarafımızla kişisel veri paylaşmanıza gerek yoktur. Ancak Web Site’mizden teklif almak, bizler ile iletişime geçerek ürün ve hizmetlerimizden faydalanmaya karar verirseniz tarafımız ile bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmanız gereklidir. Şöyle ki; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve sizin yaratacağınız bir şifre bilgileriniz tarafımızca toplanmaktadır.

 • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bazı kişisel bilgileriniz; Teknik İstif ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için tarafımızca toplanabilir.
 • İşbu bilgiler, Web Sitemizde bulunan ve zaman zaman güncelleyebileceğimiz formları doldurmanız suretiyle tarafımızca toplanır.
 • Web sitemizde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin detayları ve siparişlerinizin detayları, trafik ve konum bilgileri ve benzeri iletişim doneleri gibi Web sitemizi ziyaret detaylarınız; kendi faturalandırmalarımız veya başka bir şekilde eriştiğiniz kaynaklarımız amaçlı olarak  gereklidir.
 • Sistem ile ilgili problemleri tespit etmek ve Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz nedeniyle doğabilecek sorunları veya uyuşmazlıkları çözmek için IP adresinizi kaydeder ve kullanırız. IP adresleri ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve demografik bilgilerini toplamak için de kullanılabilir. ok
 • Topladığımız cihaz bilgileri, potansiyel risk ve dolandırıcılık için tarama yapmamıza ve daha genel olarak Web Sitemizi iyileştirmemize ve optimize etmemize yardımcı olur. ok

2) KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Tarafımızla paylaştığınız Kişisel Verileri şu şekilde kullanabiliriz:

Web Sitemizde kullanmak istediğiniz ürün ve servislere ilişkin siparişler neticesinde tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileri, söz konusu siparişleri gerçekleştirebilmek için,

Kullanıcı ile iletişime geçebilmek için, politikalarımızdaki değişikliklerle ilgili bilgiler gibi yönetimsel bilgileri göndermek için, açık rızanızın varlığı halinde; size ürünlerimiz, tanıtımlarımız ve programlarımıza ilişkin güncellemeleri ve duyuruları ulaştırmak ve sizi özel programlarımıza katılma davetiyeleri göndermek için; kabul etmiş olmanız halinde; açık rızanızın varlığı halinde, size haber bültenleri göndermek, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler veya promosyonlar göndermek ya da sorularınızı ve yorumlarınızı yanıtlamak, bilgi taleplerinizi karşılamak veya isteklerinizi yerine getirmek için ve ayrıca, ilginizi çekebileceğine inandığımız reklamlar veya pazarlama iletişimleri sağlamak için.

Açık rızanızın varlığı halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle Şirketimiz ürün ve kampanya güncellemeler ve teklifler içeren  Ticari Elektronik İletileri, (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) gönderebiliriz. ok

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. ok

Ayrıca; gerekli olduğuna inandığımız takdirde: (a) yürürlükteki yasalar çerçevesinde; (b)yasal sürece uymak için; (c) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu ve hükümet otoriteleri de dahil olmak üzere, kamu ve hükümet otoritelerinin taleplerini karşılamak amacıyla; (d) Hizmet Koşullarımızı yürürlüğe sokabilmek için; (e) Şirketimizin faaliyetlerini, haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mülklerini korumak amacıyla; ve (g) Kullanıcı veya tarafımızın mevcut yasal haklarını korumak veya maruz kalınabilecek hasarları kısıtlayabilmek amacıyla kullanabiliriz.

3) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Verileriniz kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla, sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

4) GOOGLE ANALİZLERİ

Google Inc. Şirketine ait (“Google”) web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. Google Analytics, Web Sitesinde yaptığınız kullanımı analiz etmek için “çerez” kullanır. Bu hizmetler neticesinde Web sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, Ürün ve Hizmetlerimizi ne şekilde kullandığınız, hangi 3. Kişi web sitesinden bizim Web sitemize ulaştığınız, mobil uygulamanın nereden indirildiği gibi kullanım ve performans verileri ile Ürün ve Hizmetler kullanımınızı analiz etmemizi sağlar.

Tarayıcınız tarafından Google Analytics’te aktarılan IP adresi, Google’ın diğer verileriyle ilişkilendirilmez.

Entegre tarayıcı işleviyle çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Ancak, depolama alanını devre dışı bırakırsanız, web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı unutmayın.

Google Analytics ‘teki verilerin kullanımı ve korunmasıyla ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html

yada https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB%20.

5) VERİ SAKLAMA

Kişisel verilerinizi Teknik İstif ile paylaştığınızda, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, ilgili yasal mevzuat anlamında kişisel verileri üzerinde sahip olduğunuz haklar ile ilgili önemli olduğunu bildiğinizi ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendinize ait olduğunu kabul edersiniz.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kvkk@teknikistif.com adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi işleme koymamız için bize izin verdiğiniz yerlerde, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır.

6) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme veya anonimleştirilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Politikada belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerinizin; ilgili mevzuata göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve ilgili mevzuattaki süreler geçince Teknik İstif işbu bilgileri siler, yok eder veya anonimleştirilerek kullanmaya devam eder.

8) HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

İlgili yasal mevzuat kapsamındaki ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Teknik İstif’e yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) Web Sitemizde belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

İlgili kişilerin başvuruları titizlikle incelenir ve en kısa zamanda ve her halde en fazla 30 (otuz) gün içerisinde ilgili kişinin talebine uygun olarak ya da uygun görülecek başka bir yöntemle cevaplandırılır. Cevap için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret başvurandan talep edilebilir.

Başvurucunun taleplerinin karşılanabilmesi için kimliğin ispat edilmesi veya başka bir sebepten dolayı başvurucudan ek bilgi veyahut belge talep edilebilir.

9) VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS)

Teknik İstif Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtlıdır. Kişisel veri işleme envanterine dayanılarak hazırlanan sicil kaydına herkes ulaşabilmektedir. (https://verbis.kvkk.gov.tr)

VERBİS kaydında;

 1. a) Veri konusu kişi grupları,
 2. b) Kişisel veri kategorileri,
 3. c) İşlenme amaçları,

ç) Azami saklama süreleri,

 1. d) Kişisel verilerin aktarıldığı kişiler,
 2. e) Yurt dışına aktarılan kişisel veri kategorileri
 3. f) Güvenlik tedbirleri

görülebilir.

Mevzuata uygun olarak gerekli durumlarda sicil kaydı güncellenmektedir.

10) YÜRÜRLÜK

Teknik İstif tarafından hazırlanan işbu Politika 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.