fbpx

 

ÇEVRE/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE POLİTİKASI

Hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken;

Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için ;


  • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,
  • Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,
  • Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız müşterilerin sözleşmede belirtilen özel gereklere uymayı,

Taahhüt etmiştir.
Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimiz belirlenecek ve izlenecektir.

TEKLİF AL
Çevrim içi
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?