ÇEVRE/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE POLİTİKASI

Hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken;

Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için ;


  • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,
  • Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,
  • Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız müşterilerin sözleşmede belirtilen özel gereklere uymayı,

Taahhüt etmiştir.
Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimiz belirlenecek ve izlenecektir.